Gas One Portable Stove, How Did Smith Wigglesworth Die, Types Of Camping Stoves, Jeff Gibbs Filmmaker Net Worth, Dilma Rousseff Net Worth, …" /> Gas One Portable Stove, How Did Smith Wigglesworth Die, Types Of Camping Stoves, Jeff Gibbs Filmmaker Net Worth, Dilma Rousseff Net Worth, …" /> Gas One Portable Stove, How Did Smith Wigglesworth Die, Types Of Camping Stoves, Jeff Gibbs Filmmaker Net Worth, Dilma Rousseff Net Worth, …" />

In this Act: "appointed day" means the day on which section 4 commences. approval of members of the Holy and Sacred Synod on 3 April 1959, as redefined Account Name: Greek Orthodox Archdiocese of Australia. Στην ενωτική αυτή πρωτοβουλία μπορούν να συνεισφέρουν συμπολίτες μας και επιχειρήσεις, προσφέροντας τρόφιμα, ρούχα, προϊόντα καθαριότητος. Status information . Μακάριος ανακοινώνει τη διακοπή της δημόσιας λατρείας σε επτά Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται στις […], In an atmosphere of spiritual joy and with deep emotion the memory of Saints Peter and Paul, the Chief of the Apostles, and the first anniversary of the enthronement of His Eminence Archbishop Makarios of Australia were commemorated in Sydney. Latest News. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέστη στην επίσημη έναρξη του συσσιτίου απόρων, […], «Όποια παρέμβαση κι αν γίνει στην Αγία Σοφία, η ιστορική πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει». Greek Orthodox Archdiocese of Australia Consolidated Trust Act 1994 No 65 . 6 Procedure of the Trust . Στον επενδυτικό αυτό σκοπό συνέτεινε επίσης και το γεγονός ότι την ανακαίνιση του ακινήτου, η οποία αυξάνει την αξία του, ανέλαβε οικονομικώς εξ ολοκλήρου γνωστός επιχειρηματίας, ευεργέτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Furthermore, there is no outstanding debt to the Archdiocese for the said property. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα από την τοποθέτηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Enforcement action refers to the exercise of powers under the ACNC Act. Ενορία Αγίας Παρασκευής – 22 Marsden Crescent, St Albans, 3. 3. 65, 1994 An Act to constitute the Greek Orthodox Archdiocese of Australia Consolidated Trust, to specify the Trust’s functions, and to provide for the vesting of certain property in the Trust; and for other purposes. With the encouragement and blessing of His Eminence Archbishop Makarios, the Greek Welfare Centres of the Greek Orthodox Archdiocese have undertaken specific initiatives throughout Australia in order to decisively meet the financial as well as the social implications that have ensued from the current crisis. The Greek Orthodox Archdiocese of Australia (‘Archdiocese’) makes the following comments in relation to the purchase of a property by the Greek Orthodox Archdiocese of Australia Consolidated Trust (‘Consolidated Trust’) in Sydney, where the headquarters of the Archdiocese are situated: Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοινώνει τα εξής, σε σχέση με την αγορά ακινήτου από το Consolidated Trust στο Σύδνεϋ, όπου είναι και η έδρα της: 1. 5 Advisory Council . Part 1 Preliminary . Wales under the name The Greek Orthodox Archdiocese of Australia Property 1. Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. ABN: 97546054131. Self-evaluation for charities operating overseas, ACFID Code of Conduct and the External Conduct Standards, Aboriginal and Torres Strait Islander corporations, Monitoring the quality and accuracy of charities' financial reporting, Information withheld from the Charity Register, Measures in support of the not-for-profit sector, Review by the Administrative Appeals Tribunal. 6 Procedure of the Trust . The following Parishes will function as collection and distribution centres: Archiepiscopal Church of the District of Northcote (Holy Monastery of Panagia “Axion Estin”): 7 Hartington Street, Northcote, Parish of St Paraskevi: 22 Marsden Crescent, St Albans, Parish of the Presentation of Our Lord: 23-29 Victoria Street, Coburg, Parish of the Transfiguration of Our Lord: 45 Poplar Street, Thomastown. 2) Διοργανώνει Παροικιακό Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση συσκευασμένων φαγητών (π.χ. (Istanbul) with the concurrent approval of members of the Holy and Sacred Check the ABR for DGR status. 7 Quorum . 1 Name of Act . Στη Νέα Νότια Ουαλία, το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στην προσπάθειά του να συμβάλλει αποτελεσματικά και άμεσα στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει λόγω του πανδημικού φαινομένου του κορωνοϊου, έχει οργανώσει από τις αρχές Μαρτίου τις ακόλουθες ειδικές πρωτοβουλίες: 1) Θέτει στη διάθεση όλων των συμπαροίκων τις παρακάτω ειδικές υπηρεσίες: Οι ειδικές αυτές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από ψυχολόγο και άλλα εκπαιδευμένα στελέχη του Οργανισμού στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. "trustee" means a member of the Trust. The ACNC may also approve information be withheld from the Charity Register in certain circumstances. Η οικονομική συνεισφορά, μέσω τραπέζης, μπορεί να γίνει στον ακόλουθο λογαριασμό: Αντίστοιχα προγράμματα για την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, υλοποιούνται και από τα υπόλοιπα Κέντρα Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. of His All Holiness the Ecumenical Patriarch in Constantinople (Istanbul). The Archbishop continues to reside within the Archdiocesan building in Redfern. GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA CONSOLIDATED TRUST ACT 1994 - SECT 3 Definitions 3 Definitions . 5. Property records confirm the three-bedroom apartment was purchased for $6.5 million by the Greek Orthodox Archdiocese of Australia Consolidated Trust shortly before Christmas. In this Act: "exercise" of a function includes, where the function is a duty, the St Andrew's Greek Orthodox Theological College, Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Greek Orthodox Archdiocese Of Australia Consolidated Trust. The property in question does not belong to a private individual or to the Archbishop but is vested totally in the Consolidated Trust, the statutory corporation established by the NSW Parliament with the task of holding the real estate assets of the Archdiocese in trust for the Church. Additionally, the following terms have the meaning as defined in Section 3 of the Trust Act: Archbishop Archdiocese Assistant Bishop Bishop Church Trust 1. Are there too many charities in Australia? wedding or baptism 8 Alternate to Archbishop may attend meetings . The process relating to the acquisition of the property was absolutely legal and there was no formal objection regarding this matter. Today, the Archdiocese, is proving clarifications for the purchase and also denies some of the claims that were included in some published articles. Διαψεύδουμε απερίφραστα όσους ισχυρίζονται ότι ο Αρχιεπίσκοπος διαμένει στη συγκεκριμένη κατοικία ή ότι έχει δηλώσει ότι θα διαμένει εκεί και επισημαίνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση εκ μέρους του. Αγίου Νικολάου Καμπέρας, Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, Αυστραλίας Μακάριος: «Όποια παρέμβαση κι αν γίνει στην Αγία Σοφία, η ιστορική πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει», Διακοπή δημόσιας λατρείας σε εκκλησίες της Μελβούρνης, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του κορωνοϊού, First anniversary of the enthronement of Archbishop Makarios plus the ordination of a new priest and elevation to Archimandrite. Similar programs for the support of people affected by the coronavirus pandemic are also being organised by the other Welfare Centres of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia. Consolidated Trust – Northcote District. Visit our contact page for all the ways to contact us. The strate on the apartment is more than $20,000 a year. Δεδομένου ότι: α. η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας δε διαθέτει κατάλληλη αρχιεπισκοπική κατοικία, β. ο Αρχιεπίσκοπος και κάποιες από τις υπηρεσίες θα πρέπει να μεταφερθούν από τα Κεντρικά Γραφεία, λόγω της εκ βάθρων ανακαινίσεώς τους,  μελετήθηκε κατ’ αρχάς το ενδεχόμενο ενοικιάσεως ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μακάριος. Account Number:42128 9455. GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA CONSOLIDATED TRUST PARISH OF ST ANTHONY SUNSHINE. We will have more on the topic, in our radio program tomorrow. READ MOREArchbishop Makarios: we must put aside the mistakes of the past. Statements relating to the actions of the Consolidated Trust originating from any other source cannot be considered objective or reliable and are disseminated in order to serve othe, Archdiocese: this is the truth for the unit purchased by the Consolidated Trust. Regrettably, certain persons, lacking both competency and any legal responsibility, are stirring up the issue relating to the purchase of the property in question, by publishing letters and promoting media articles, with a view to harming the good reputation of the Archdiocese and Archbishop Makarios. "company" means the company limited by guarantee, incorporated in New South Generally, a charity's Responsible People are its board or committee members, or trustees.

Gas One Portable Stove, How Did Smith Wigglesworth Die, Types Of Camping Stoves, Jeff Gibbs Filmmaker Net Worth, Dilma Rousseff Net Worth,